Brodomarket
Sitemap SITEMAP | ENG | 

 PROJEKTOVANJE U BRODOGRADNJI

 

 

- Izrada klasifikacione i detaljne konstrukcije plovila

- Proračuni čvrstoće konstrukcije, globalni/lokalni

- Izrada 3D modela

- Proračuni otpora i propulzije

- Proračuni stabiliteta i naplavljivosti

- Projektovanje brodskih sistema


 

HSC MYDORA 512

 

     Dizajn HSC MYDORA 512 je prvi korak u približavanju i upoznavanju klijenata sa radom naše kompanije. Osnova za razvoj ovog projekta dolazi sa potrebom za radnim brodovima i brodovima za podršku u izgradnji novih i održavanju postojećih objekata u industriji obnovljivih izvora energije poput "wind offshore" farmi. Trudimo se da rešenja budu višenamenska, odnosno da zadovolje potrebe klijenata i u drugim granama u "offshor"-u.

      Osnova koncepta je efikasna i kontinualna radna površina glavne palube, koja bi se koristila za smeštaj opreme većih gabarita, odnosno olakšala komunikacija većeg broja radnika i opreme. Pri izradi koncepta strogo se vodilo računa o ograničenjima u pogledu čvrstoće konstrukcije katamarana. Osnova za dizajn trupa "MYDORA 512" je NPL forma. Međusobno rastojanje između trupova je prilagođeno funkcionalnosti, povećanju autonomnosti i ekonomičnosti plovila. Izmene su moguće prema zahtevu klijenta.

 Opšte informacije

1. Dimenzije: Loa=30m; Lwl=27.5m; B=10m; T=2m; visina do glavne palube H=4.4m.

2. Materijal trupa i nadgrađa-aluminijum 

3. Osnovna upotreba:posada/transport tereta/podrška

4. Klasa: DNV (HSC code)

5. Performance: Vmax=25kn, pri V=22kn autonomija od 1300kn

6. Propulzija na primeru MAN-ovih motora.

   Glavni motori: 2x MAN D2862 LE463 1029kW (1400 Hp) sa reduktorom

   Propeleri fiksnog koraka, 2 x D=850mm

   Pramčani propeleri 2 x 50kw 

7. Kapacitet tankova:

    Gorivo - 25 m3

    Čista voda - 5 m3

    Otpadna voda - 2 m3

8. Palubna oprema:

    Krmeno sidro x 2

    Pramčano sidro - opciono

    Palubni kran nosivosti 2T x 2 - opciono

9. Smeštaj/transport: 4 člana posade/10 radnika 

 

             

 

HSC MYDORA 512               

HSC MYDORA 512           HSC         

 

Brodomarket doo, Pancevo, Srbija
O nama | Proizvodi | Projektovanje |